Converter

Debian Türkiye sitesinden

Yuijin (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 19:13, 8 Ekim 2008 tarihli sürüm (Yeni sayfa: Bu makalede birçoğumuzun gerek duyduğu multimedia formatlarını birbirine çevirmeye yarayan bir betikten yararlanarak nasıl kolay bir şekilde filmlerimizi Dİvx xvid mpeg4 çevire...)

(fark) ← Önceki hâli | en güncel halini göster (fark) | Sonraki hâli → (fark)

Bu makalede birçoğumuzun gerek duyduğu multimedia formatlarını birbirine çevirmeye yarayan bir betikten yararlanarak nasıl kolay bir şekilde filmlerimizi Dİvx xvid mpeg4 çevireceğimizi anlatmaya çalışacağım

İlkönce sistemimizde aşağıda yazılı olan codecler yüklenmiş olması gerekmektedir.

 • fmpeg
 • mencoder
 • gstreamer

Bu codecleri yükledikten sonra [ http://linux.softpedia.com/get/Desktop-Environment/Tools/avi-and-mp4-converter-32163.shtml script] bu adrsten scripti indirebilirsiniz veya aşağıda kodları bir script dosyasını içine ekleyip /home/kullanıcı/.gnome2/nautilus-scripts/ klasörünün altına kopyalıyoruz. Scripte vermiş olduğunuz isimle menünün Betikler alanı altında görebilirsiniz.Script içeriği:

 1. Author: TuTUX
 2. This script converts FLV/RM/MPEG/... to AVI/MP4 files.
 3. Dependency: ffmpeg, mencoder, gstreamer...
 4. ToDo: you tell me.
 5. Distributed under the terms of GNU GPL version 2 or later
 6. You need to be running Nautilus 1.0.3+ to use scripts.
 7. !/bin/bash

newname="New file name" title="video convert (flv/avi/mpeg/rm to avi/mpeg-4)" titlewh="Resolution of input video" Wide="wide" High="height" avi_codec="Choose output codec" audio_codec="Choose output audio" bit_rate="Choose the bitrate of video (700 if mp4)" abit="mp3 bitrate" audio="audio encode(MPEG-4 will stick to acc)" wrong="wrong input, skipping" warning="huh?" wide=640 high=480 tmp=0 tmp1=0 tmp2=0 bar1=0 bar=0 bar2=0 consw="640"

 1. encoding functions

iftowide() { ffmpeg -i "$1" -target ntsc-dvd -padtop "$((bar1))" -padbottom "$((bar2))" -s "$wide"x"$high" -aspect 4:3 -b 1152 -padcolor 000000 -acodec copy "`basename "$1"`.mpg" } wh() { wide=`gdialog --title "$titlewh" --inputbox "$Wide" 200 100 2>&1` high=`gdialog --title "$titlewh" --inputbox "$High" 200 100 2>&1` tmp=wide/4 tmp1=tmp*3 tmp2=tmp1-high if [ $((tmp2%4)) -eq 0 ]; then bar1=tmp2/2 bar2=bar1 else bar=tmp2/2 bar1=bar+1 bar2=bar-1 fi }

DivXmp3_encode() { mencoder "$1" -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate="$get_bitrate":mbd=2:v4mv:autoaspect -vf pp=lb -oac mp3lame -lameopts cbr:br="$get_audio" -o "`basename "$1"`.avi" } DivXAC_encode() { mencoder "$1" -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate="$get_bitrate":mbd=2:v4mv:autoaspect -vf pp=lb -channels 6 -oac lavc -lavcopts acodec=ac3:abitrate=384 -o "`basename "$1"`.avi" } XviDmp3_encode() { mencoder "$1" -ovc xvid -xvidencopts bitrate="$get_bitrate":autoaspect -vf pp=lb -oac mp3lame -lameopts cbr:br="$get_audio" -o "`basename "$1"`.avi" } XviDAC_encode() { mencoder "$1" -ovc xvid -xvidencopts bitrate="$get_bitrate":autoaspect -vf pp=lb -channels 6 -oac lavc -lavcopts acodec=ac3:abitrate=384 -o "`basename "$1"`.avi" } MP4_encode() { ffmpeg -i "$1" -f mp4 -vcodec mpeg4 -maxrate 1000 -b 700 -qmin 3 -qmax 5 -bufsize 4096 -g 300 -acodec aac -ab 160 -ar 48000 -s 640x480 -aspect 4:3 "`basename "$1"`.mp4" } MP4() { if file "$1" | grep -q "Macromedia Flash Video"; then

  get_audio="64"
  DivXmp3_encode "$1"
  MP4_encode "$1.avi"
  rm -f "$1.avi"
  elif file "$1" | grep -q "RealMedia file"; then
  get_audio="128"
  DivXmp3_encode "$1"
  MP4_encode "$1.avi"
  rm -f "$1.avi"
   else
   MP4_encode "$1"
   fi 

} MP4w() { if [ "$((wide))" -gt "$consw" ] ; then

  if file "$1" | grep -q "RealMedia file"; then
  get_audio="128"
  DivXmp3_encode "$1"
  iftowide "$1.avi"
  rm -f "$1.avi"
  MP4_encode "$1.avi.mpg"
  rm -f "$1.avi.mpg"
  else
  iftowide "$1"
  MP4_encode "$1.mpg"
  rm -f "$1.mpg"
  fi

else

  if file "$1" | grep -q "Macromedia Flash Video"; then
     get_audio="64"
  DivXmp3_encode "$1"
  MP4W_encode "$1.avi"
  rm -f "$1.avi"
  elif file "$1" | grep -q "RealMedia file"; then
  get_audio="128"
  DivXmp3_encode "$1"
  MP4W_encode "$1.avi"
  rm -f "$1.avi"
   else
   MP4W_encode "$1"
   fi 

fi } MP4W_encode() { ffmpeg -i "$1" -f mp4 -vcodec mpeg4 -maxrate 1000 -b 700 -qmin 3 -qmax 5 -bufsize 4096 -g 300 -acodec aac -ab 160 -ar 48000 -padtop "$((bar1))" -padbottom "$((bar2))" -s "$wide"x"$high" -aspect 4:3 -padcolor 000000 "`basename "$1"`.mp4" }

 1. General

get_codec=`zenity --title="$title" --list --radiolist --column="" --column="$avi_codec" FALSE "DivX" TRUE "XviD" FALSE "MPEG-4" FALSE "MPEG-4 from widescreen"` get_bitrate=`zenity --title="$get_codec" --list --radiolist --column="" --column="$bit_rate" FALSE "2500" FALSE "1800" FALSE "1152" TRUE "700" FALSE "500" `

 1. todo if mp4 widescreen or not

case "$get_codec" in DivX) get_acode=`zenity --title="$audio" --list --radiolist --column="" --column="$audio_codec" FALSE "AC3 5.1" TRUE "mp3lame" `

   case "$get_acode" in
   mp3lame)
   get_audio=`zenity --title="$audio" --list --radiolist --column="" --column="$abit" FALSE "320" FALSE "192" FALSE "160" TRUE "128" FALSE "64" `
    ;;
   esac

XviD) get_acode=`zenity --title="$audio" --list --radiolist --column="" --column="$audio_codec" FALSE "AC3 5.1" TRUE "mp3lame" `

   case "$get_acode" in
   mp3lame)
   get_audio=`zenity --title="$audio" --list --radiolist --column="" --column="$abit" FALSE "320" FALSE "192" FALSE "160" TRUE "128" FALSE "64" `
    ;;
   esac

"MPEG-4 from widescreen") wide=`gdialog --title "$titlewh" --inputbox "$Wide" 200 100 2>&1` high=`gdialog --title "$titlewh" --inputbox "$High" 200 100 2>&1` tmp=wide/4 tmp1=tmp*3 tmp2=tmp1-high if [ $((tmp2%4)) -eq 0 ]; then bar1=tmp2/2 bar2=bar1 else bar=tmp2/2 bar1=bar+1 bar2=bar-1 fi

 1. gdialog --title "$((bar1))" --inputbox "$((bar2))" 200 100 2>&1

esac

 1. General

while [ "$1" ]; do

 case "$get_codec" in    
  MPEG-4)
  MP4 "$1" 
   ;;
  "MPEG-4 from widescreen")
  MP4w "$1"
   ;;
    DivX)
   case "$get_acode" in
   mp3lame)
   DivXmp3_encode "$1"
    ;;
   "AC3 5.1")
   DivXAC_encode "$1"
    ;;
   esac
   ;;
  XviD)
    case "$get_acode" in
    mp3lame)
    XviDmp3_encode "$1"
    ;;
    "AC3 5.1")
    XviDAC_encode "$1"
    ;;
    esac
   ;;
 esac
 shift

done

*Görsel olarak yapılacak işlemler


Bu işlemleri yaptıktan sonra çevireceğimiz dosyamızın üzerin gelip mouse un sağ tuşunu tıklayıp Betikler menüsün altındaki betiğimizi tıklıyoruz.

Converter1.jpegKarşımıza çıkacak ikinci seçenek çevirelecek format türü

Converter2.pngBu alanda görüntü kalitesinin ne seviyede olmasını istiyorsak o seçeneği işaretliyoruz.

Converter3.png
Son kısım ise ses kalitesini belirttiğimiz alanımız.

Converter4.png


Bu işlemleri yaptıktan sonra çevirmek istediğiniz dosyanın bulunduğu klasöre istemiş olduğunu formatta ve kalitede dosyanızı çevirmeye başlayacak. İyi eğlenceler.


Hazırlayan : Sinan TEMUR