Debian Paket Yönetimine Hızlı Bakış

Debian Türkiye sitesinden

Bu döküman, debian paket yönetimi sistemi hakkında, genel hatlarıyla bilgi vermesi amacıyla hazırlanmıştır. Sık kullanılan komutlara yer verilmeye çalışılmıştır. Tüm komutlara ve komutlarla ilgili detaya yer verilmemiştir. Yazan : Serdar Aytekin - serdar~aytekin.web.tr Versiyon : 1.0.0 Son Güncellenme Tarihi : 10-09-2004

Giriş :

Belgede yazılanların uygulanıp uygulanmaması tamamen uygulayan kişinin sorumluluğundadır. Belgede bahsedilenlerin uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek hertürlü zarardan yazar sorumlu tutulamaz. Belge GNU Özgür Belgeleme Lisansının http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html adresinde yer alan -son sürümdeki- lisans içeriğine bağlı kalmak koşulu ile aynen yada kısmen dağıtılabilir, yayınlanabilir.

Bu belgenin son sürümüne;

http://www.debian-tr.org/?q=debian-quick-apt veya

http://www.serdaraytekin.com/docs/os/debian/debian-quick-apt.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu döküman, debian paket yönetimi sistemi hakkında, genel hatlarıyla bilgi vermesi amacıyla hazırlanmıştır. Sık kullanılan komutlara yer verilmeye çalışılmıştır. Tüm komutlara ve komutlarla ilgili detaya yer verilmemiştir.

Bu konularla ilgili detaylı bilgi için, Sayın Murat Demirten tarafından çevirisi yapılan,"Apt-Nasıl" belgesini mutlaka okumanızı öneririm.

Komutlar ve Kullanıma İlişkin Örnekler :

  * apt-get update

/etc/apt/sources.list dosyanızda belirtilen depo adreslerinden index güncellemesi yapar. Paket listeniz son halini almış olur.

  * apt-get install <paket_ismi>

<paket_ismi> ile belirtilen paketin sisteminize kurulmasını sağlar. Bu paketin ihtiyaç duyduğu başka paketlerde varsa, onlarıda indirerek sisteminize kurar.

Örnek Kullanım :

apt-get install hdparm

  * apt-get remove <paket_ismi>

<paket_ismi> ile belirtilen paketin, sisteminizden kaldırılmasını sağlar.

Örnek Kullanım :

apt-get remove hdparm

  * apt-get remove --purge <paket_ismi>

<paket_ismi> ile belirtilen paketi sistemden kaldırır, yukarıdaki komuta ilave olarak, pakete ait tüm konfigurasyon dosyaları ve dizinleride (istisnai durumlar hariç) sisteminizden siler.

Örnek Kullanım :

apt-get remove --purge hdparm

  * apt-cache search <aranacak_ifade>

<aranacak_ifade> ile belirtilen paket ismi veya kelime veya kelime grubunun apt-get update ile oluşturulmuş olan index listesinden aranmasını sağlar.

Örnek Kullanım :

apt-cache search dhcp apt-cache search "dhcp client" apt-cache search kernel-header*

  * apt-get upgrade

Sistemin güncel tutulmasını sağlar.Sisteminizde kurulu olan paketlerin, index listenizde daha yeni bir sürümü veya güvenlik yaması uygulanmış bir sürümü varsa, ilgili paketi yenisi ile değiştirir.

Not : Güvenlik yamalarından faydalanabilmek için, /etc/apt/sources.list dosyanızda güvenlik ile ilgili depo adresinin olması gerekir.

Stable sürüm için :

deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free

veya TR'deki yansısı olan

deb http://ftp.tr.debian.org/debian-security stable/updates main contrib non-free

satırının yer alması gereklidir.

  * apt-get dist-upgrade

Sisteminizi bir üst sürüme terfi ettirmenizi sağlar. Mevcut kullandığınız sürümün, yeni bir versiyonu çıktığında veya mevcut sürümünüzden, bir sonraki sürüme geçmek istediğinizde (stable'dan testing'e veya testing'den unstable'a gibi) sisteminizi terfi ettirmenizi sağlar.

  * apt-cache show <paket_ismi>

<paket_ismi> ile belirtilen, paketin boyutu, sorumlusu, mimarisi,versiyonu,md5sum'i gibi bilgleri verir.

Örnek Kullanım :

apt-cache show hdparm

  * apt-cache depends <paket_ismi>

<paket_ismi> ile belirtilen paketin bağımlı olduğu paketleri gösterir. Yani <paket_ismi> ile belirttiğiniz paketin kurulacağı zaman hangi paketlerede ihtiyaç duyacağı listelenir.

Örnek Kullanım :

apt-cache depends php4

  * dpkg-reconfigure <paket_ismi>

<paket_ismi> ile belirtilen paketi, yeniden kurulumdan sonra tekrar yapılandırabilmenizi sağlar.

Not : Her paket için çalışmaz. Konfigure edilebilir paketlerde çalışır.

Örnek Kullanım :

dpkg-reconfigure xserver-xfree86

  * dpkg -L <paket_ismi>

<paket_ismi> ile belirtilen paketin içerisindeki dosyaları listeler.

Örnek Kullanım :

dpkg -L php4

  * dkpg -S <dosya_ismi>

<dosya_ismi> ile belirtilen dosyanın, hangi paket veya paketler içerisinde olduğunu gösterir.

Örnek Kullanım :

dpkg -S /usr/include/locale.h

dpkg -S /usr/bin/wget

dpkg -S ftp

  * dpkg -l <paket_ismi>

<paket_ismi> ile belirtilen paket ile ilgili,isim, versiyon, açıklama ve sisteminizde o paketin durumunu (sisteminizde kurulumu, kurulmuş kaldırılmışmı vb.) gösterir.

Örnek kullanım :

dpkg -l "php4"

dpkg -l "mysql*"

dpkg -l | grep "dhcp"

  * dpkg -i <yüklenecek_paket_ismi_versiyonu_mimarisi.deb>

Daha önce diskimize indirilmiş bir paketin sisteme kurulmasını sağlar.

Örnek Kullanım :

dpkg -i rsync_2.5.5-0.6_i386.deb (rsync_2.5.5-0.6_i386.deb paketinin diskimizde bulunması gerekli)

  * dpkg --purge --force-depends <paket_ismi>

<paket_ismi> ile belirtilen paketin -varsa- bağımlı olduğu diğer paketleri göz ardı ederek, sadece <paket_ismi> ile belirtilen paketi sistemden kaldırır.

Örnek Kullanım :

dpkg --purge --force-depends exim4

  * apt-setup

/etc/apt/sources.list dosyanızdaki depo adreslerini yeniden düzenleyebilmenize olanak sağlayan yararlı ve kullanımı kolay bir araçtır.

  * apt-get autoclean

Sisteminizde artık kullanılmayan, eski ve işe yaramayacak (indirilmesi mümkün olmayan) .deb paketlerini /var/cache/apt/archives/ dizininden siler.

  * apt-get clean

/var/cache/apt/archives/ dizinindeki tüm deb paketlerini siler.